KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Městské muzeum a galerie Dačice.
Městské muzeum a galerie Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice. 
Autor / zdroj foto: Městské muzeum a galerie Dačice

Městské muzeum a galerie Dačice / Dačice

Městské muzeum a galerie Dačice má ve svých fondech přes 17 000 inventárních čísel sbírkových předmětů, což představuje kolem 30 000 kusů; včetně 1 600 obrazů, kreseb a grafických listů galerie. Navíc bohatá odborná knihovna obsahuje 7 376 svazků knih a časopisů z nejrůznějších oborů.

Po zrušení dačického okresu v roce 1960 převzalo původně spolkové muzeum do své správy opět město. V muzeu se začaly připravovat výstavy výtvarného i muzejního zaměření. 27. srpna 1961 byly v bývalém františkánském klášteře slavnostně otevřeny expozice ve 14 místnostech. Z toho v osmi sálech prvního patra byla instalována galerijní expozice a v šesti místnostech v přízemí kláštera byla otevřena historická expozice. Muzeum získalo poprvé ve své historii důstojné zázemí pro sbírky. V roce 1972 bylo dačické muzeum vyhodnoceno jako nejlepší městské muzeum v Jihočeském kraji.


Nástroje na zpracování lnu
Nástroje pocházejí z vesnických domácností na Dačicku, zpracování lnu bylo značně rozšířeno. V poměrně chudém kraji se len hojně pěstoval. Doma se zpracovával od přípravy vlákna až po tkaní látek na tkalcovském stavu. Len se nejdříve zbavil paliček se lněnými semínky na hřebenu, poté se polámal na trdlici, na vochlovací stolici se dál zbavil pazdeří (zbytků stonku) až se získala pěkná lněná koudel, která se upevnila na kužel a z něho se již předl len na kolovrátku, v nástrojích se zde objevuje ještě tzv. motovidlo, které sloužilo k natáčení lněné příze na celé přadeno (to se dál upravovalo – bělilo). Dřevěná palička sloužila také k polámání stonku lnu.

Výběr z grafické tvorby Maxe Švabinského
Zvláštní místo ve sbírkách galerie zaujímá poměrně rozsáhlý soubor grafických listů Maxe Švabinského, významného českého malíře a grafika, který byl za své zásluhy o české malířství poctěn v roce 1943 čestným občanstvím města Dačic. Reprodukce diplomu je vystavena. Výtvarná síň zahrnuje dva sály a představuje více než padesát grafických listů od nejstaršího období jeho tvorby – např. portrét Svatopluka Čecha (litografie z r. 1900), krásné lepty a suché jehly z let 1907-13, rozměrné dřevoryty : Zlatý večer, Jan Křtitel, Básník a múza nebo velké lepty: Velký letní den, Velká letní noc.

Součástí prohlídky je zároveň restaurovaná zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie v I. poschodí muzea


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red -

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.