KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Barokní lovecký zámek Ohrada je jedním z nejstarších zemědělských muzeí v Evropě. Zdejší expozice mapují historii a vývoj lesnictví, myslivosti a rybářství
 
Autor / zdroj foto: Národní zemědělské muzeum

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství, zámek Ohrada / Hluboká nad Vltavou

Lovecké muzeum na Ohradě vzniklo již v roce 1842, kdy tam byly soustředěny rozsáhlé sbírky loveckých trofejí a vycpanin a patří mezi naše nejstarší muzea vůbec. Barokní zámek je obklopen krásnou přírodou a stojí na břehu Munického rybníka. V sousedství muzea najdete zoologickou zahradu. Na Ohradě tak můžete strávit celý den!

Zámek Ohrada byl postaven v letech 1708–1713 v barokním slohu podle projektu architekta P. I. Bayera pro knížete A. F. Schwarzenberga jako lovecký zámek, který měl sloužit k pořádání honů a honosných loveckých slavností. Lovecké muzeum na Ohradě vzniklo již v roce 1842, kdy tam byly soustředěny rozsáhlé sbírky loveckých trofejí a vycpanin, a patří mezi naše nejstarší muzea vůbec.


Sokolnictví
Sokolnictví je  způsob lovu starý přes 4 tisíce let. Dozvíte se vše o dravcích, jejich životě i způsobu lovu a také o jejich výcviku a soužití s člověkem. Využití jedinečných schopností ptáka – dravce je unikátní způsob lovu, proto bylo sokolnictví v roce 2010 zapsáno na seznam UNESCO.

Myslivost
Expozice Myslivost v loveckém zámku Ohrada mapuje vývoj české myslivosti včetně jejích tradic. Pozornost návštěvníků jistě upoutá hlavní sál se stropní freskou od Georga Werleho s motivem řecké bohyně lovu Artemis, nábytek z paroží a „liščí“ koberec i kolekce nejsilnějších jeleních trofejí z oblasti Šumavy z původního ohradského fondu. Součástí je expozice umělecky zdobených loveckých zbraní představující kvalitní práci známých českých puškařů. Další sály jsou věnované naší původní srstnaté zvěři, včetně tzv. posledních úlovků, lesní, vodní a polní původní pernaté zvěři a introdukované zvěři.

Sallačova sbírka
Světově významnou sbírku paroží jelenovitých z celého světa a souroží turovitých vytvořil prof. dr. Vilém Sallač na počátku 20. století.  K nejvzácnějším exponátům patří paroží jelena Schomburgkova, který žil v Thajsku a v první polovině 20. století byl vyhuben. Velmi cenná jsou i paroží jihoamerických jelenů: huemul, pudu, mazama, jelenec bahenní a pampový. Sbírka obsahuje 400 kusů, z toho je 340 paroží jelenovitých a 60 souroží turovitých (dutorohých). V nové expozici jsou vystaveny všechny druhy a poddruhy jelenovitých obsažené ve sbírce a jako ukázka šest druhů turovitých; celkem 77 exponátů.

Rybářství
Expozice Rybářství na zámku Ohrada zachycuje vývoj rybářství na našem území od pravěku do současnosti. Zaměřuje se zejména na slavnou historii českého rybníkářství. Je zde vystaveno tradiční nářadí užívané k výlovům rybníků i další rybníkářské náčiní. Unikátní je soubor nářadí lidového říčního rybářství. K nejcennějším exponátům také patří sádrové odlitky lososů zhotovené Antonínem Fričem pro Jubilejní zemskou výstavu v Praze v roce 1891. V části nazvané „Život na vodách“ jsou představeni vodní ptáci včetně nahrávek jejich hlasů a další živočichové spjatí s vodou. Expozici doplňuje pět akvárií s našimi původními i introdukovanými druhy ryb.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.