KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Kostel sv. Jana Křtitele patří k nejvýznamnějším a architektonicky nejhodnotnějším stavebním památkám jižních Čech
 
Autor / zdroj foto: Muzeum Jindřichohradecka – Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů

Muzeum Jindřichohradecka – Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů / Jindřichův Hradec

V severovýchodním cípu historického jádra Jindřichova Hradce se nalézá jedna z nejhodnotnějších pamětihodností, komplex kostela sv. Jana Křtitele s přilehlými budovami bývalého minoritského kláštera a renezančního špitálu. Atypický dvoulodní kostel sv. Jana Křtitele patří k nejstarším, nejvýznamnějším a architektonicky nejhodnotnějším stavebním památkám jižních Čech.

Gotický kostel, na jehož místě stávala původně románská svatyně, vznikal postupně od 3. čtvrtiny 13. století. V následujícím století byla postavena kaple sv. Mikuláše, jež bývá někdy označována za perlu vrcholné gotiky v jižních Čechách, a zahájena stavba kláštera na místě původně plánované severní boční lodi. Původní bohatá gotická výzdoba kostela, řadící se k nejvýznamnějším projevům českého nástěnného malířství 1. poloviny 14. století, byla částečně porušena hvězdicovou klenbou z 15. století. Malby zobrazují postavy apoštolů a jsou doplněné různými abstraktními motivy a ornamenty. Rovněž presbytář kostela je vyzdoben vzácnými nástěnnými malbami z poloviny 14. století. V interiéru kostela jsou kromě nástěnných maleb cenné raně barokní oltáře, renesanční a barokní lavice, kazatelna a funkční varhany.

Při obvodových zdech kostela je umístěno několik náhrobků, z nichž nejcennější je gotický náhrobek Magdaleny z Gleichenu. (1492) z červeného mramoru a renesanční náhrobky pánů Špánovských z Lisova z 1. čtvrtiny 17. století. Zajímavá architektura, bohatství nástěnných maleb a raně barokní mobiliář kostela vytvářejí z celého komplexu ojedinělou památku středoevropského významu. Kostel je ve správě jindřichohradeckého muzea, jemuž slouží jako koncertní a výstavní síň.


Strom života
Jedno z nejpozoruhodnějších děl barokního řezbářství na jihu Čech, které pochází z kláštera paulánů v Klášteře u Nové Bystřice, prošlo kompletním restaurováním a od roku 2001 ho vystavovala Národní galerie v Praze. Začátkem listopadu se přesunulo do Muzea Jindřichohradecka, kde ho mohou návštěvníci obdivovat v sakristii barokní kaple. Barokní dřevořezba je datována do druhé poloviny 17. století. Zhruba dvoumetrový Strom života z Kláštera u Nové Bystřice, který je virtuózní dřevořezbou s vesměs nepolychromovaným přírodním povrchem, zobrazuje poslední události Kristova pozemského života, včetně posmívání, ukřižování a ukládání do hrobu.

Expozice jindřichohradeckého církevního umění
Prohlédněte si církevní oltářní architekturu a sochařství z období renesance a baroka. Nejvýznamnějšími vystavenými památkami jsou renesanční epitafy rodiny Thunklovy z roku 1579 a rodiny Pirchanovy z roku 1597, oltář sv. Ignáce z Loyoly, vytvořený v roce 1625, a oltář sv. Anny z roku 1683. Celek je doplněn dvěma ukázkami kvalitních, raně barokních epitafů z kostela Nejsvětější Trojice. Část expozice tvoří ukázky barokního sakrálního sochařství pocházejícího převážně z Jindřichohradecka.


Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu muzea.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.