AKTUÁLNĚ / Společnost

17.4.2015

V Českém Krumlově vznikne Centrum studijních pobytů

ČESKÝ KRUMLOV

Národní památkový ústav zahájil realizaci unikátního projektu v areálu státního hradu a zámku Český Krumlov, kde se otevře nové Centrum studijních pobytů.

V budově tzv. Sloupové síně vzniknou přednáškové sály a ubytovací kapacity pro frekventanty intenzivních studijně rekreačních pobytů z tuzemských i zahraničních univerzit. Projekt, podpořený z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru 2009-2014, programu CZ 06 Kulturní dědictví a současné umění, bude dokončen v dubnu roku 2016.

„Cílem projektu je nejen stavební a památková obnova dlouho nevyužívaného a historicky zajímavého objektu bývalé Sloupové síně, ale zároveň atraktivní a funkční rehabilitace pro zcela nové využití – pro poznání, bádání a studium. Mimořádné hodnoty místa, památky UNESCO Český Krumlov, nesmějí být vnímány jen jako turistická atraktivita a podnikatelský potenciál, ale musí být i poznávány, studovány a musí být o ně pečováno,“ shrnuje zásadní poslání projektu kastelán Pavel Slavko. „Studijní a badatelský potenciál Centra je chápán jako adekvátní a vhodná protiváha masového turistického ruchu, která navíc do Českého Krumlova může přilákat co nejširší spektrum studijních oborů, jež by mohly těžit z bohaté nabídky českokrumlovského regionu,“ dodává Petr Pavelec, ředitel Územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Projekt získal dotaci z Finančních mechanismů EHP 2009-2014 v prioritní ose Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví. Celkové náklady Centra studijních pobytů dosáhnou 32 070 840 Kč. „80 procent je hrazeno z uděleného grantu a 20 procent finančních prostředků ze státního rozpočtu,“ doplnil popis systému financování Josef Masaryk, administrátor projektu a vedoucí Odboru správy a prezentace kulturního majetku Územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Tematicky se Centrum studijních pobytů zaměří na problematiku správy, obnovy a rozvoje památky UNESCO, stejně jako na otázky týkající se kultury a venkova v Čechách a střední Evropě. „Tato témata jsou lákavá pro řadu uměleckých škol a domácích i zahraničních univerzit, které již mnoho let usilují o možnost poznávacích studií s pobytem v místě,“ podotýká Pavel Slavko. Na zrealizování tohoto projektu se budou partnersky podílet univerzity zahraniční (HLB – Noorwegian University College of Agriculture and Rural Development; Dalhousie University, Faculty of Arts and Social Scientes) a samozřejmě také tuzemské (České vysoké učení technické, Fakulta architektury; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí; Akademie múzických umění Praha, ústav taneční vědy, Hudební a taneční fakulta; Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta), dále pak město Český Krumlov a Nadace barokního divadla.

Díky partnerské spolupráci s norskou univerzitou se Centrum studijních pobytů stane prvním oficiálním středoevropským centrem pro studium rozvoje venkova. Prohloubí se také dosavadní již desetiletá spolupráce s prestižní kanadskou univerzitou Dalhousie v oblasti kulturních středoevropských studií. Naváže se na již proběhlé kurzy v zámecké knihovně, archivu, depozitářích či barokním divadle.

S náplní Centra studijních pobytů koresponduje také zaměření Centra pro otázky životního prostředí, fungující při Univerzitě Karlově v Praze. Jeho studenti se věnují environmentálním otázkám, regionálnímu rozvoji a podpoře vitality malých a středních komunit. Každoročně opakovaným výukovým programem, dlouhodobě prověřenou učební osnovou a odbornými informacemi budou přispívat také Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze a Filosofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. „Centrum studijních pobytů nabídne příležitost k pořádání praktických a interpretačních kurzů a soustředěných studijních pobytů v oblasti památkové obnovy, monitoringu stavu památky UNESCO, výzkumu a praxe barokní divadelní kultury, chybět nebudou ani praktická cvičení s dobovými zdroji zámecké knihovny či archivu,“ předjímá plány kastelán Pavel Slavko.

Samotná budova Sloupové síně, jíž se projektová rekonstrukce dotýká, se nachází na prvním zámeckém nádvoří nalevo od Červené brány. V 16. století zde byly konírny, které svému účelu dosloužily v roce 1938.

Tehdy byla budova přestavěna pro kancelářské účely a v přízemí vznikla i Sloupová síň. Ta naposledy sloužila jako výstavní prostor.

Autor / zdroj: Jitka Skořepová

Doporučujeme

Zajímáte se o kosmetiku? Máte rádi kontakt s lidmi? Chcete si splnit své sny a přání?

Staňte se Avon Lady/Avon Gentlemanem! Staňte se Sales Leaderem! Nebo jen registrovaným zákazníkem. Registrace a vstupní materiály zdarma, žádné členské poplatky. AVON bude Váš koníček, přivýdělek a bude vás to bavit.
www.avon-registrace.eu

DALŠÍ ČLÁNKY

Post

Chodník v ulici Josefa Lomského bude opraven

Kompletní obnovy se dočká chodník v ulici Josefa Lomského v Suchém Vrbném.

Post

Kopytníci v ZOO Tábor využívají v letním horku speciální „drbátka“

Léto, sluncem rozpálený vzduch a spousta obtížného hmyzu. I to patří k prázdninám a dovoleným. A zatímco člověk, když si potřebuje poškrabat svědící k

Post

Cizinec za volantem nadýchal téměř 2 ‰ alkoholu

Muž, přicházející a usedající za volant osobního vozidla stojícího na benzinové čerpací stanici v ulici Na Dlouhé louce, vzbudil v neděli nad ránem po

PARTNEŘI

www.avon-registrace.eu www.wwwdesign.cz www.ippolna.cz www.casopis-dracek.cz energy.akcenta.eu

REKLAMA

Aktivní Dítě